вівторок, 19 листопада 2013 р.Засідання 1. Відкриття Шкільного Клубу Підприємництва

                                           « Крок в майбутнє».
Спільне засідання вчителя економіки і психолога.

1.Презентація "Шкільні Клуби Підприємництва Тернопільщини".\
2.  Створення ШКП у Буцнівській ЗОШ I-IIIcт.
3.Розробка статуту ШКП Буцнівської ЗОШ I-IIIст.
4. Визначення мети і цілей роботи ШКП Буцнівської ЗОШ I-IIIст.
5.Складеня списку членів ШКП Буцнівської ЗОШ I-III ст. 
 

провели: вчитель економіки Яценко Д.С.

психолог і соціальний педагог Боднар Г.В.Заняття 2 .
        Тема. Підприємництво:поняття та особиста мотивація.
спільне заняття психолога і вчителя економіки.
Мета:  навчальна-ввести поняття «підприємництво», «підприємець», дати уявлення про відмінності підприємницької діяльності від інших видів господарювання та особливі якості  підприємця;
Розвиваюча: розвинути комунікативні здібності,організаційні та аналітичні здібності учнів, їхню здатність до взаємодії та командної роботи.
Виховна: виховати ініціативність, організаторські здібності учнів, уміння брати  на себе  відповідальність за результат командної роботи.
Необхідні матеріали :
Посібник, канцелярське приладдя: ручки, олівці, папір. Дошка, крейда або маркер. Папір (будь-який).  
Форма роботи: бесіда,  тестування.
                                                               Хід уроку.
1  Учителі  вітаються, перевірка присутніх.
2.    Бесіда. Розповідь про проект Шкільний клуб підприємництва.
Мета - Головною метою діяльності є знайомство з Євросоюзом і з Європою в цілому. Підвищення обізнаності школярів у сфері підприємництва;  формування підприємливих рис та розширення знань у сфері підприємницької діяльності;  формування навичок орієнтування на сучасному ринку праці;  виховання громадянської позиції та впливу на якість життя у контексті європейських стандартів; підготовка молоді до життя та праці в об’єднаній Європі; ознайомлення з життям людей в інших країнах, культурою, мовою, знайомство з новими людьми, обмін досвідом; заохочення до вивчення іноземних мов; підвищення інтелектуального рівня учнів, покращення знань, відкриття для себе нового, цікавого, „європейського” бачення світу; налагодження контактів з іншими європейськими клубами за кордоном; виховання молодих лідерів, формування молодої еліти;  заохочення учнів школи до проведення спільних заходів з місцевою громадою.

                             Метою заходів, що реалізуються ШКП є:
1. Підготовка учнів до активної та свідомої участі в економічному та професійному житті.
2. Реалізація заходів, пов’язаних з економічною освітою, у різних сферах та обсягах.
3. Формування серед молоді підприємницьких позицій та застосування їх на практиці.
4. Розвиток активних, підприємницьких позицій шляхом впровадження цікавих освітніх проектів
 5. Розширення співпраці школи з місцевою владою та бізнес-середовищем. 
Членство у клубі.
 Членом Клубу може бути учень 9-10 класів, який має бажання працювати у команді, та проявити себе.  Особа яка хоче вступити у клуб складає письмову заяву, яка підтверджує бажання вступу та ознайомлена з цілями та основними задачами клубу. Член Клубу може вносити пропозиції щодо роботи клубу, а також користуватись допомогою Клубу. Члени Клубу зобов`язаний дотримуватись положень даного статуту, брати  активну участь у реалізації цілей Клубу.
Бесіда: Учитель ( економіки) – ми переходимо до важливої та цікавої теми, яка називається «Підприємництво». Ви часто можете почути це слово та його похідні – «підприємець», «підприємливий»- на телебаченні, радіо, у приватних розмовах. Але чи завжди ми розуміємо, що це таке? Хто спробує сформулювати.
Учні висувають припущення. Завдання вчителя - загострити увагу учнів, за допомогою додаткових запитань виокремити таких особливостях, властивих підприємству:
-          Самостійна добровільна ініціатива;
-          - отримання прибутку;
-          Самостійне прийняття рішень;
-          Ризик;
-          Виробництво товару чи надання послуги;
-          Відповідальність за результат діяльності;
-          Новаторство.
Ці поняття ( у будь-якому порядку) учитель записує на дошці. Потім учитель пропонує учням сформувати на підставі цих понять визначення підприємництва. Це самостійна робота, яка триває 5 хв., після спливу яких охочі зачитують свої визначення.
Зразок
« Підприємництво – це самостійна ініціатива, систематична та новаторська діяльність із виробництва продукції, надання послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку».
Або
« Підприємництво – це спосіб господарювання, при якому поєднуються фактори виробництва на інноваційній основі і власній відповідальності, та який приносить прибуток.»

Учитель виокремлює вдалі визначення, а також загострює увагу учнів на тому, що вчені досі не виробили спільного «правильного» визначення цього поняття.
3.     Тест підприємницьких здібностей.
Учитель (психолог) : Важливо це ось що: підприємництво неможливо без підприємця – без людини, яка займається підприємництвом. Підприємець – це особливий тип людини. Більшість вчених – економістів, психологів тощо,  а також справжніх мільйонерів вважають, що підприємців об`єднують деякі особливі риси. Йдеться навіть не по риси характеру – бо вони можуть бути різними, а швидше, про особливий спосіб мислення. Мільярдер Доналд Трамп написав про мислення ефективних бізнесменів так:  « Я помітив, що у них є щось загальне, що виділяє їх х натовпу. Це їхнє ставлення до життя, спосіб дій, наполегливість і пристрасність плюс цілий ряд інших якостей, що відрізняють переможців. Єдиний спосіб розбагатіти – це реалізм і гранична чесність. Вам  потрібно попрощатись з світом ілюзій, який існує хіба що на сторінках журналів і на екранах телевізорів. Все не так легко, як вас запевняють. Життя – жорстка штука, і люди отримують дуже серйозні травми. Тому, якщо ви хочете виграти, потрібно бути міцним як кремінь».

Учитель – психолог пропонує учням пройти тест на наявність підприємницьких здібностей. Учитель роздає тести без ключів, учні відповідно протягом 5 хвилин відповідають.
 Тест.


Поки
що ні
Іноді
часто
Завжди
1
Я вперто домагаюся своєї мети
2
В мені є дух шукача пригод
3
Мені потрібні досягнення
4
Я певен(певна) у собі
5
Я ініціатор, мені подобається пропонувати нові ідеї
6
Мені важливо добиватися мети
7
Я наполеглива людина, не здаюся при перших труднощах
8
Я енергійна людина, вмію багато працювати
9
Я вмію бачити щось добре навіть у складних ситуаціях
10
Я здатний(на) відповідати за свої рішення навіть перед самим собою
11
Я щодня складаю список того, що треба зробити


12
Я виконую завдання, які ставлю перед собою
13
Я не відкладаю справ на потім і завжди знаю, що маю зробити сьогодні
14
Я сам ( сама) собі встановлюю строки
15
Я фокусуюся на роботі та не дозволяю собі відволікатись
16
Я щодня вирішую, принаймі, одне важливе завдання
17
Я здатний (здатна) впоратися з усіма запланованими справами вчасно, навіть якщо обставини змінились та завдання ускладнюється
18
Я вмію займатися кількома справами одночасно. Я розумію, що часто потрібно зробити більше справ, ніж дозволяє час
19
Я не дозволяю невдачам спантеличити мене. Я розумію, що  невдачі трапляються час від часу, тому до будь-якого виклику ставлюся позитивно.
20
Я встановлюю мету та зосереджуюсь на тому, що допомагає її досягти
21
Я вмію працювати за жорстким розкладом
22
Я вмію вчитися новому. Я розумію: як не плануй-усього не передбачиш, тож готовий(ва) вчитися новому на кожному кроці.
23
Коли я роблю одну справу, я можу паралельно обдумувати іншу
24
Я завжди вигадую як мінімум два способи вирішення завдання
25
Якщо вважається, що завдання неможливо вирішити, я обов`язково спробую знайти інше рішення-не таке, що здається простішим чи найшвидшим.
26
Я маю творче : малювання, поезія, танці
27
Я багато читаю
28
Я постійно шукаю способів використовувати час ефективніше

Потім учитель (економіки)пропонує сусідам по парті обмінятись тестами і  виводить на проекторі слайд з ключами.
Постав за кожну відповідь «поки що ні» -1 бал, за відповідь «іноді»-2 бали, за відповідь –« часто» -3 бали, за відповідь «завжди» - 4 бали.

Відповіді на перші десять запитань – це рівень цілеспрямованості. Максимальна кількість балів у цьому блоці – 40, мінімальна – 10.

Відповіді на другі дванадцять запитань – це рівень  обов`язковості.  Максимальна  кількість балів у цьому блоці -48, мінімальна – 12.

Відповіді на останні шість  запитань – це рівень творчості і новаторства. Максимальна кількість балів у цьому блоці – 24, мінімальна – 6.

Учитель ставить завдання порахувати результати напарника відповідно до ключів, повернути їх напарникам. (5 хв.)


Учитель ( психолог) зачитує пояснення до результатів.
Учитель: зверніть увагу на ті пункти, на які ви відповіли «часто» або «завжди». Це ваші сильні якості. Сильні якості простіше за все розвивати у процесі навчання інших. Вчіть друзів робити те, що у вас добре виходить! Ф ще складіть план, як використовувати свої сильні риси ефективно. Наприклад, якщо ви достатньо впевнені  у собі - святкуйте, коли вам вдається чогось досягти завдяки впевненості. Тепер зверніть увагу на ті пункти, на які ви відповіли «поки що» або « іноді». Чи маєте ви план, як досягти успіхів у цих сферах? згадайте ситуації, коли ви їх проявили, згадайте власні почуття та чинники, які допомогли проявити ці якості. Можливо, це було чиєсь слово, вчинок, брак чогось. це ті підказки, які доволять «активувати» цю якість у майбутньому. Подивіться, чи є вашому оточенні люди, які мають ці якості та успішно використовують їх? Як вони це роблять? Їхній приклад допоможе вам розвинути бажані якості. Тепер подивіться на весь темт. Чи розумієте ви, що більшість людей ніколи не ставили собі подібних запитань? Ви-молодці, бо провели досить глибокий аналіз!  І цей тест, можливо стане першим кроком на шляху до твоєї власної справи!

провели: вчитель економіки Яценко Д.С.

психолог і соціальний педагог Боднар Г.В.

Заняття 3. Розвиток групи.

Мета: Навчити спілкуватися у групі між собою; формувати взаємини;
Розвивати комунікативні здібності;вміння співчувати;
Виховувати вміння працювати в команді, підтримувати один одного.
Гра "Знайомство"
Цілі: Запам`ятати імнена; зменшити напругу у команді; зняти напругу.
Хід заняття:
Гру в імена починає вчитель, кажучи:"Мене звати...".
Потім той хто сидить біля вчителя поруч, каже :"Мене звати Петро, я можу писати статті в газету, - а це- Наталя, вона грає в теніс,... і т. д. Кожен наступний повинен запам`ятати на одне ім`я більше, поки десята людина, наприклад, уже мусить запам`ятати десять імен і те, що найкраще кожен із них уміє робити.

Гра " Розмови у групі"
Цілі: установити особистий контакт щонайменше із трьома людьми; розвивати навики співбесіди, діалогу, розуміння проблем ближнього; залучити всіх до спілкування.
Хід заняття
Розділяємо групу на пари і просимо кожного розповісти партнеру про себе потягом трьох хвилин. Партнер мусить слухати уважно, він може задавати питаннч, поте йому не можна розповідати власні історії чи давати поради. Потім ролі міняються. Після цього пару просять об`єднатися з іншою парою, розповідаючи про отриману інформацію. Кожний з чотирьох говорить по черзі. Після цього учні діляться досвідом виконання вправи.  провела: вчитель економіки Яценко Д.С.


Заняття 3 .


Для створення довірливої атмосфери, співпраці та творчості, для учасників була запропонована  вправа-гра

 " Атмосфера"

Не перемогти, а переконати - 

ось що гідне слави! "

В.Гюго
Цілі :
 •        Розвинути здібність бачити багатогранність ознак, характерів, можливостей товаришів по групі;
 •        Засвоїти активний стиль спілкування і розвинути в групі відносини партнерства і співпраці;
 •        Розвинути самостійність, творчий підхід до завдань, лідерські навички в учасників . 
Хід :
               Групи діляться на пари.
Учасники уявляють, що вони члени закритого елітарного клубу.
 Раз в рік двері клубу відчиняються для всіх. В цей день ви можете ввести в коло членів клубу своїх друзів, для цього їх потрібно представити старожилам.
Кожен з учасників пари розповідає своєму партнеру про одну свою позитивну якість.
     Якість повинна бути вагомою. Після того як учасники поділяться інформацією про свої якості, їм прийдеться придумати, як розповісти про якості товариша (інтерв'ю, малюнок, комікс, вірш, пісня, сценка).
Після того, як всі пари представили один одного, взнаємо, що саме дала кожному робота над завданням. 
Відмічаємо оригінальні ідеї та вдалі виступи, дружелюбність атмосфери і важливість підтримки.
Узагальнення:
Ця гра є одною з найефективніших вправ в створенні атмосфери довіри, співпраці, спільної творчості.

провела психолог Боднар Г. В.


Заняття 4 .  Гра «Винахідник»
       
Гра «Винахідник» 
 Мета: дати уявлення про відмінності підприємницької діяльності від інших видів господарювання та особливі якості  підприємця;
розвивати здібності до командної роботи, згуртованість, вміння аналізу, креативності;
виховувати ініціативність, вміння брати відповідальність команди на себе.
Необхідні матеріали :
Посібник, канцелярське приладдя:   Папір (будь-який).  Клей, скотч.  Ножиці.
Форма роботи: бесіда, гра,
Учитель ( економіки) : Давайте спробуємо визначити ті якості , які потрібні справжньому підприємцю.
Учні висувають припущення, наприклад:
-          здатність приймати рішення;
-          уміння працювати в різних умовах, змінюватися відповідно до нових умов;
-          здатність генерувати ідеї та оцінювати їхні перспективи;
-          уміння оцінювати і аналізувати структуру ринку;
-          готовність ризикувати;
-          висока працездатність;
-          відповідальність;
-          воля до перемоги;
-          готовність управляти людьми;
-          незалежність;
-          критичне мислення…
Учитель ( економіки): Так це все правильно. А тепер давайте розділимось на шість команд та пограємо. Спробуйте створити …. Ну, хоча б офіс власної компанії, яка б не падала. У кого вона вийде найвищою – та команда і переможе. У вас на це 10 хв. – працюйте! І не забувайте про всі ті уміння, необхідні  підприємцю!

Команди працюють, учитель стежить за часом, втручаючись лише за необхідності. Після спливання 10 хв. учитель зупиняє роботу команди. Конструкції розташовуються на столі учителя, їхня висота вимірюється  лінійкою або вони порівнюються між собою. Команда, яка створила найвищу конструкцію, оголошується переможців.  Потім учитель пропонує охочим розповісти, як вони працювали, які помилки зробили, хто керував процесом, тощо. 

Ось що у нас вийшло!


провела: вчитель економіки Яценко Д.С.


   СвятоДари осені

               


18 вересня в Буцнівській ЗОШ I-III ст. відбулось чудове свято Дари осені “ .
Свято було зініційоване членами клубу підприємництва " Крок в майбутнє".
"Багатство фантазії"
"Осіннній ліс"


Учні нашої школи ще заздалегідь підготували свої композиції.  В цікавих букетах з різних квітів, аплікаціях, кошичках з овочами і фруктами , проявляючи свою фантазію.
"Барви осені"

          


                                                                   Завзято працювали  над своъми шедеврами  учні початкових класів. З допомогою батьків та своїх вчителів діти зробили фантастичну подорож в країну ельфів та принцес, золота і сонця. 
"Прогулянка парком"                 
  Старшокласники приємно здивували журі не лише своїми витворами, з матеріалів які подарувала нам природа, а й запальними танцями та милозвучними піснями, що супроводжували захист   композицій.
"Всі родичі гарбузові"
                     В тематиці цього річного свята проявилися патріотизм і мистецтво. Це тому, що  цей рік є роком Дитячої Творчості та відзначенням ювілею з днем народження Василя Сухомлиньського. 
"Казкова осінь"


                                                     
                                 

   Дирекція школи справедливо оцінила роботу дітей кожного класу, у витворах яких проявилась фантазія, майстерність у виготовленні, а також велике бажаня бути кращими.


"Нічне місто" Відтак були відзначені  усі роботи, адже у кожного класу вийшло дуже оригінально, цікаво і по своєму. Тому і грамоти були вручені класам і класним керівникам із врахуванням індивідуальних особливостей кожної команди.

" Все в твоїх руках"
"Квітуча Україна""Моя мала Батьківщина"
"Осінні дари"

                             автор: Ірина Щурко (11 клас)
                              фото: Ольга Кріса  (9клас)
                             друк: Василь Шимуха (9 клас)Краєзнавчі Перлини нашого краю». 

Презентація присвячена до Дня туризму.

 

    У нашій школі до Всесвітнього Дня Туризму пройшло ряд  заходів. Не мгли не приєднатись і ми Шкільний Клуб Підприємництва "Крок вперед". 
         Якщо ви думаєте, що туризм не має  відношення до підприємництва, то ви глибоко помиляєтесь!!!.  
      Відношення має саме пряме, адже туризм в Україні сьогодні є одна з самих перспективних галузей і одна з тих, що лише починає розвиватись. Сьогодні відкривається багато туристичних фірм, які пропонують свої послуги відпочинку у заманливих і невідомих краях та на мальовничих берегах морів і океанів.В той час, коли держави розвивають туристичні можливості своїх країн, а саме "зелений туризм". Україна має для цього сприятливі рекреаційні ресурси і розпочинаються вони у своєму краї: біля  лісу, річки, архітектурних і духовних пам`яток і пам`яток природи. Сюди також входить і розробка екскурсійних маршрутів по своэєму краї, а також і екстремальні види відпочинку або просто здоровий активний відпочинок на природі. Для того аби побачити можливості нашого краю у Буцнівській ЗОШ I-IIIст. було проведено ряд заходів. 
     Перший з них - це презентація Краєзнавчих Перлин нашого краю, в якій членами учнівськи краєзнавчих пошукових загонів, учні яких є і членами ШКП, були представлені ряд матеріалів, над якими вони працювали спільно з вчителем географії і економіки Яценко Д.С.

Сюди ввійшли і Презентація  екскурсійного маршруту "Моя мала Батьківщина, або Духовними стежками", презентація дослідженого матеріалу про відомого науковця "Володимира Гнатюка", і "Відомі люди нашого краю".

  
 


Крім цього у школі відбулися туристичні змагання з різними видами.

 


Так наші учні вкотре побчили як можна активно, цікаво відпочивати з користю для себе і свого здоров`я. Надіємося, що цей досвід пригодиться нашим підопічним, коли вони будуть започатковувати свою справу.


Реалізація проекту 

«За здоровий спосіб життя»

 

   Найбільшим багатством сівту вважається здоров`я. 
І це правда. Здоров`я - це те, що дає нам силу не тільки до життя, але й до дій, звершень, розкриття талантів. Сьогодні виробники пропонують нам безліч товарів, продуктів харчування, але чи такими вже безпечними є "смаколики" у яскравих упаковках? Що ховається за літерами Е і цифрами, що їх супроводжують? На, що впливають замінники цукру, емульгатори та штучні наповнювачі фруктових та овочевих соків? Чи можуть вони замінити натуральні і чи справді вони такі корисні, як обітцяють нам приємні обличчя з реклами у телевізорах? У цьому розбирались учні нашої школи, спільно з педагогм організатором Козар Л.В.


 Висновком короткочаного проекту було те, що найкращими вітамінами є ті, які ростуть біля нашої домівки, обігрітті сонячним промінням, омиті поживним дощиком, і витерті об мамин фартух, зі словами "їж на здоров`я".
автор Яценко Д.С.01.10.2013.
Самопрезентація. Створення візитки.

проводить вчитель економіки Яценко Д.С.

Мета: дати уявлення учням про важливість презентації та поведінки, її вплив на ділові стосунки. Розвивати в учнів уміння презентувати як себе так і інших. Змусити замислитись над різними ролями, які доводиться брати на себе у роботі, спробувати поглянути на себе збоку.
необхідні матеріали: канцелярське приладдя: ручки, олівці, папір дошка, крейда.
форма роботи: гра, бесіда, робота у парах та групах.

Кожен з нас презентує себе так, щоб запам`ятали саме його. Отже є способи првернути увагу. але запам`ятовують будь-яку яскраву інформацію, не лише позитивну. ці закони діють і в бізнесі. Кожному доведеться налагоджувати контакти з роботодавцями чи партнерами - і не один раз. При влаштуванні на роботу , ділових переговорах, рекламі продукту - всюди слід намагатися, щоб вас запам`ятали, і щоб враженя були яскравими та позитивними. Адже від цього залежить і ваша робота і ваш прибуток.03.10.2013.
День учителя! 

Тепле осіннє свято.
        Цей день пов`язаний з спогадами про першу вчительку, першу літеру. З спогадами  про людей, які допомагають нам порадою, добрим словом. Людей які відкривають перед нам незвіданий світ наук і вправно за руку проводять нас поміж підводні камені труднощів і проблем у відкритті нового. 
           Особливий цей день став і для учнів нашої школи, і втому числі і для нашого клубу, адже в цей день учні стають вчителями і проводять уроки. Вони мусять проявити свої лідерські вміння, тренують вміння бути цікавими, аби тримати клас цілий урок у роботі, представляють себе перед молодшими за себе учнями, адже тут теж формується їх авторитет.
           Крім цього учні нашої школи підготували Святковий концерт для вчителів.
Були підібрані цікаві ігри для вчителів.
Були підібрані цікаві ігри для вчителів. 
Приміряли на себе ролі, проявляли артистичність
Танцювали
Швидко мислили,
І просто співали.
Зі святом!!!!!!!!!!!!!!!!!!03.10.2013.
“Я так дуже хотів би обтерти сльози з очей тих, хто плаче, - потішити кожного, хто сумує, -
Покріпити кожного, хто слабкий та немічний, -
Оздоровити кожного, хто хворий, -
Просвітити кожного, хто темний…
Я хотів би стати всім для всіх, щоб усіх спасти”


   Митрополит Андрей


                  Сучасний підприємець не може бути "сухою", "черствою" людиною, він мусить бути

мецинатом, вміти співчувати, допомагати людям, які цього потребують, як сказав Іван Златоуст:


"Багатий не той, хто багато зздобув, а той, хто багато віддав".

      Другий місяць осені починається з особливої дати. 1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, а в Україні це також і День ветерана. Цей день — можливість нагадати всім про обов'язок бути турботливими і милосердними до старих людей.
Так волонтерський загін школи до якого входять і члени шкільного клубу підприємництва, не оминули увагою, людей похилого віку - вчителів -  пенсіонерів, рідного села привітавши їх з Днем вчителя.
     Особою похилого віку вважається людина , яка досягла 60 років. Сьогодні майже кожна десята людина на землі є людиною похилого віку. Такі люди часто бувають самотніми. Їм потрібна допомога. Стареньким важко ходити в магазин, нести важкі сумки, великих зусиль вимагає помити підлогу , посуд, прибрати в кімнаті тощо. Виконати неважку хатню роботу може кожний, навіть маленький школярик. Так ви допоможете стареньким, зробите їх щасливішими.
      Майже у кожного є дідусі і бабусі. Спілкуйтеся з ними, приходьте до них у гості, звертайтеся за порадами. Їхня мудрість і великий життєвий досвід допоможуть вам розв'язати проблему, яка у вас виникла. Крім того, усвідомлення, що вони вам потрібні, що ви їх любите, що їхня думка для вас важлива, -  велика  радість для людей похилого віку.
запам'ятайте ще одну важливу річ: зроблене добро ніколи не забувається, так само як і заподіяне зло, байдужість. Як ви ставитеся до своїх і чужих стареньких, так будуть ставитись до вас, коли ви доживете до їхніх років.
Пам'ятайте! Правила доброти
Допомагай стареньким, хворим, немічним.
Не будь жадібним.
Жалій інших, а не себе.


Зі святом!!!!!!!!!!!!!!!!!!
08.10.2013.


Проведення гри
« Виготовленння книжки»
провела тренер - вчитель економіки Яценко Д.С.

Мета :ознайомити учнів з поняттями "виробництвом" та "ефективність"; навчити учнів розраховувати показники продуктивності праці, розвивати вміння раціонально використовувати ресурси і засоби праці для досягнення  прибутку.

обладнання: папір, клей, ножниці, маркери, дошка, крейда.

Виявляється не так просто створювати якісний продукт так, щоб отримати прибуток, який би перекрив затрати на ресурси, і міг забезпечити задоволення  потреб.
09.10.2013

Візит представників  « Червоного хреста»  з Голандії

Сьогодні незвичайний день.!
 Ми чекаємо гостей!
Це не прості гості, а - з Голандії, представники Червоного хреста.

Гостей зустрічали начальник РДА відділу освіти Краковецька М. Я.. директор школи Михайлюк З.Г., а також вчителі і учні нашої школи . Гості приїхали з ціллю надання матеріальної  гуманітарної допомоги для нашої школи. Їх провели і показали нашу маленьку, але затишну школу. Відвідали корпус де навчаються учні молодших класів.
Вразили їх наші парти і дошка.
 Гості спілкувались, практично без перекладача, тому що Марія Ярославівна, в минулому вчитель іноземної мови у Буцнівській
Також оглянули класи старшої школи, приємно здивували їх учні нашої школи знанням іноземної мови і цікавою бесідою. В однинадцятому класі, англійською, гості могли поспілкуватись з учнями.
У нас маленька школа, і наші учні мають маленьку мрію - спортивний майданчик і спортзал.Один з представників залишив координати , для зв`язку, і обітцяли обов`язково допомогти в тому числі і  з спортвним інвентарем.


10.10.2013р.
Відзначення у нашій школі 120 річчя з Дня народження Довженка, зініційоване членами Клубу "Крок в майбутнє", а також представлена Щурко Іриною, членом клубу, презентація для учнів школи.

12.10.2013
Проведення гри  Самопрезентація. Презентуй свою фірму.
провела тренер психолог і соціальний педагог Боднарь Г.В.
Мета: навчити учнів вмінь і навичок комунікативності, вміння підтримувати один одного, а також розвивати вміння узгоджуватися . Розвивати якості лідера, та підприємницькі здібності у дітей, швидкість мислення.  Виховувати толерантність у спілкуванні між собою, дружність.
обладнання:  папір, ручка, підручний одяг, книги і інше.
форма роботи: гра, робота в групах
Ділимо членів клубу на дві групи. Кожна з яких повинна створити свою фірму, назвати її і прорекламувати товар який буде виробляти. подумати на якого покупця буде орієнтуватись і за статтю, і за віком, і за платеспроможністю.


15.10.2013
Проведення вправи "Проблема з цеглиною"
провела тренер вчитель економіки Яценко Д.С.
Мета: ознайомити учнів із низкою методіві вправ спрямованих на розв`язок поблем. Розвивати творче мислення і розуміння, що навіть ті проблеми, котрі , на перший погляд здаються зовсім нездоланними, можна розв`язати наполегливістю, творчістю та старанністю. Ці якості складають фундаментдля заснування підприємства. Це навчальна стратегія виховання творчих, креативних людей з неординарними рішеннями.
обладнання: малюнок цеглини на дошці, ручка, зошит.
форма роботи: робота в групах.
Ділимо клас на групи і даємо завдання написати 5-ть способів викоримтання цеглини, які б не повторювались, якщо, при обговоренні способи будуть названі іншою групою, то цей спосіб викреслюється і більше не називається. 
Члени нашого клубу підійшли до вирішення цієї проблеми і раціонально і творчо. У нас вийшло 3- групи. Кожна з яких провсяк випадок підготувала більше способів використання ніж 5-ть. Дві групи використали цеглину і в будівельній промисловості, і як противагу, і як підпирачку. Третя група мала більш конкретне використання: і як першу цеглину у фундаменті кар`єри, і як засіб для створення різних статуеток, декор та ін.


При обговоренні цієї вправи ми звертали увагу, хто в команді найбільше подавав ідей, чи прислухались в команді до ідей усіх учасників, як краще розв`язувати проблему одному чи в групі?

15.10.2013.
Проведення виховного заходу "Посвята в козачата"
Захід проведений козацьким загоном старших класів, куди входять і члени нашого ШКП, спільно з педагогом організатором - Людмилою Козар, та вчителями початкових класів. Кошовий  отаман  - Назарій Мачужак , є одним з лідерів ШКП. Сьогодні він урочисто приймав у козачата учнів 1-го класу.
Учнів ознайомили з традиціями козаків і послухали, що знають першокласники про українських лицарів.

Посвята в козачата.
розказували
співали
складали іспит
у змаганнях
у спритності
силі
веселості
гуртом!!!!
У козачата прийнято!
Додати заголовок
фото на згадку!
І завершилось свято смачним кулішем. Так тримати!!!! В Козацькім тілі козацький Дух!!!!


16.10.2013р.
Відзначення Всесвітнього Дня Здорового харчування
                      
Здоров'я - це багатство, 
Яке Господь нам дав, 
І треба, щоб з дитинства 
Його ти цінував. 
Здоров'я не придбаєш 
За гроші, пам'ятай. 
Його від Бога маєш, 
Про це не забувай. 

            Здорове, правильне харчування  є одним з найбільш значущих аспектів способу життя людини і факторів його здоров’я. Давня мудрість говорить: «Ми є те, що ми їмо». Члени нашого клубу ШКП не могли оминути увагою такий день, що має дуже важливу мету. Мета Всесвітнього дня здoрoвoгo харчування - залучення уваги громадськості до проблем харчування в сучасному суспільстві. Відзначається «Всесвітній день здoрoвoгo харчування » щорічно 16 жовтня.

      Серед традицій Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів однією з основних є пропаганда здорового способу життя. Щорічно в нашій школі 16 жовтня  в рамках проекту «За здоровий спосіб життя» проводиться день здорового харчування.  До цього свята школярі готувалися заздалегідь. Учні 7-го класу оформили стінгазету «Здоровим бути –модно».

Розпочався цей день святковою лінійкою, де вчитель основ здоров’я  Стаюра Ірина Романівна та учениці 10 класу, 

 


активний учасниа ШКП  Музика Ірина ,  лідер ШКП, учениця 11 класу Щурко Ірина ознайомили всіх присутніх з  правилами здорового харчування, показавши мультимедійну презентацію. 
 На завершення свята Шкільним Клубом Підприємництва, а саме учнями 9-го під  керівництвом застиупника директора з виховної проблеми, Кріси Ірени Богданівни пригощали  школярів здоровою їжею: овочами, фруктами,
свіжовижатим соком, печеними  яблуками  з медом.
   Всім учням школи так сподобалось свято, що вони ще довго ділилися між собою враженнями про користь здорового харчування.


  
Бережи здоров'я змалку, 
Бо хазяїн тіла - ти. 
Щоб життя прожити довге, 
Себе треба берегти.  
автор: Гладка Ярина (учениця 10 класу)


Ура !!!!!!!!!!!!!!
Тиждень учнівського самоврядування!!!!!!!!!!!!!
Лідери ШКП організовують  заходи спільно  молодша і старша школа!!!!!!!
21.10-25.10. 2013 року

Мета; навчити членів ШКП бути ініціативними, дати можливість малим групам висувати багато ідей, щоб мати вибір.Навчити учнів розв`язувати проблеми для людей, по новому поєднати дві чи більше ідей, навчитись використовувати свої вміння, завжди бути готовим до нових можливостей.

День перший 21.10. 
Виготовлення емблеми класу, де відображається особливий характер його колективу. Лідери ШКП оцінювали роботу.

День 2-й. 22.10.
Флеш Моб з учнями початкової і старшої школи.Ми лідери!!!!!!!!!


Танцюють всі!!!!!!!!!

Ми найкращі!!!!!!!!День 3-й . 23.10.
                              Ярмарка.
Мета: навчити членів ШКП як заробляти гроші, показати особливості маркетингу, сегментації ринку, зорієнтованість продукції, значення цього при продажах і отриманні доходу.Частина виручених коштів пішла на потреби класів.День 4-й 24.10. Конкурс зачісок " Імідж школяра"
Українська дискотека.
День 5-й 25.10 Підсумки Концертна програма. 


06.11.2013р. Засіданння Клубу!
У нас поважний гість!!!
Випускник нашої школи, приватний підприємець, власник фірми "Горящі путівки" В. Стаюра ділився досвідом створення приватного підприємства. Наголосив на що слід звернути увагу, при навчанні у школі, які знання сьогодні найбільш потрібні на ринку праці.


 13.11.2013.презентація бізнес планів.
КОНСПЕКТ ЗАНЯТТЯ № 2

Яценко Д.С.
Тема: Бізнес планування фірми
Час тривалості: 45 хв.
Цілі: дати поняття про бізнес-план, визначити принципи його створення навчити визначати обсяг інформації необхідний для опису; розвивати вміння аналізувати і практично мислити, логічно групувати інформацію про фірму під час складання бізнес-плану; навчити проводити сегментування ринку в залежності від роду діяльності; формувати економічну поведінку учнів.
Навчальні посібники: зразки бізнес-планів підприємств різних форм господарювання, матеріали проекту «Ініціативна молодь», робочі зошити.
Додаткові рекомендації: використання моделюючої технології навчання.
Методи: пояснювально-ілюстративний з елементами дискусії, дослідницький, групова робота.
Опис заняття (дії тренера):
 1. Об’єднати учнів у групи 4-5 чол.
 2. Жеребкуванням учні вибирають вид економічної діяльності: виробництво,торгівля,послуги та ін.
 3. Обговорити правила створення бізнес-плану, використовуючи матеріали проекту «Ініціативна молодь».
 4. Підкреслити спосіб представлення змісту бізнес-плану, в залежності від обраного групами напряму підприємницької діяльності:
-          Обговорення основних цілей і розділів бізнес-планування. Огляд резюме бізнес плану, вправа 1. «Назва фірми».
-           Вправа 2. «Фактори впливу на бізнес» (ілюстративне представлення по групах).
-          Обговорення розділу «Маркетинг»: дискусійне питання : «Чому клієнт буде купувати нашу продукцію?»; Вправа «Сегментація ринку», (визначення типового клієнта).
-          Обговорення та виконання SWOT-– аналізу, дискусійне питання:
«Чи варто зазначати в бізнес-плані про можливі проблеми і ризики фірми?»
-          Розгляд складових і значення «Фінансового плану».
 1. Обговорити зміст професійних бізнес-планів і дати порівняльну характеристику.
 2. Заохотити членів інших груп задавати питання по презентаціях виконаних вправ.
 3. Учитель разом з учнями узагальнює вивчений матеріал, підводить підсумки.
 4. Домашнє завдання: Підготувати презентацію бізнес-плану свого роду діяльності по групах.
Дидактичні матеріали: вправа 1. «Назва фірми», вправа 2. «Фактори впливу на бізнес», «Вправа 3. «Сегментація ринку».
КОНСПЕКТ ЗАНЯТТЯМАТРИЦЯ
ТЕМА
ОПИС
МЕТОДИКА/
ІНСТРУМЕНТИ
ЧАС ТРИВАЛОСТІ
РЕЗУЛЬТАТ

Бізнес планування фірми


Правила створення бізнес-плануСпосіб представлення змісту бізнес-плану, в залежності від обраного групами напряму підприємницької діяльностіМіні-лекція з елементами дискусії
Підсумок уроку


Домашня робота

Оголошуємо  тему заняття.
Об’єднуємо учнів у групи 4-5 чол.
Жеребкуванням учні вибирають вид економічної діяльності: виробництво, торгівля, послуги.
Обговорити правила створення бізнес-плану, використовуючи матеріали проекту «Ініціативна молодь».

-          Обговорення основних цілей і розділів бізнес-планування.
-          Огляд резюме бізнес-плану.
-           
-          Обговорення розділу «Маркетинг».
Обговорення та виконання SWOT – аналізу,  -          Розгляд складових і значення «Фінансового плану».
Обговорити зміст професійних бізнес-планів і дати їм порівняльну характеристику.


Заохотити членів інших груп задавати питання по результатах виконаних  вправ.
Учитель разом з учнями узагальнює вивчений матеріал, підводить підсумки.
Підготувати презентацію бізнес-плану свого роду діяльності по групах.

Робота в групах.

Розповідь вчителя.

Вправа 1 «Назва фірми».
Вправа 2 «Фактори впливу на бізнес» (ілюстративне представлення                   по групах).


Дискусійне питання: – «Чому клієнт буде купувати нашу продукцію?» 
Вправа «Сегментація ринку» (визначення типового клієнта).

Дискусійне питання:
«Чи варто зазначати в бізнес-плані про можливі проблеми і ризики фірми?»

Робота з документами.


Дискусія.


Колективна форма роботи.
1хв.
2хв.5хв.

10 хв.


10 хв.

5хв.

4 хв.
3 хв.

3 хв.

3 хв.5 хв.

4 хв.


2хв.

Учні об`єднаються за інтересами і уподобаннями.
Учні повинні знати структуру бізнес-плану, орієнтовані розділи, і що в них слід розкрити.
Підкреслити спосіб представлення змісту бізнес-плану, в залежності від обраного групами напряму підприємницької діяльності.

Показати учням значення змісту назви фірми та визначити ключові фактори, що впливатимуть на  перспективи розвитку бізнесу.

Визначення ніші споживачів продукту фірми.
Формування моральних принципів і навиків: Бути чесним з собою та інвесторами і реально враховувати проблеми та бачити перспективи. подальшого розвитку фірми.Формування навиків аналізу.
Узагальнення і систематизації знань.Закріплення теоретичного матеріалу, формування практичних навиків розробки бізнес-плану.Важлиим заходом в житті нашої школи стала скорботна лінійка, вшанування жертв голодомору 1932-1933рр. Учні 10 класу під керівництвом класного керівника Багрій Тетяни Броніславівни підготували матеріали про голодомор 32-33рр. Завдяки цьому ми дізналися, як радянська влада безсердечно ставилась до простого українського народу.
Від геноциду масово помирали люди, поширювались хвороби, траплялися випадки людоїдства та трупоїдства. Для усвідомлення таких подій нам представили різні документальні фільми, відео та факти очевидців, які пережили голодомор 1932-1933 років.                      На тему голодомору  нашій школі вчитель історії Мисик Володимир Святославович  організував конференцію.
В ній брало участь учні 10-11 класів. Цього разу вони пригадали голодомори 1922-1923рр: 1932-1933рр та голодомор 1946-1947років. Кожен учень підготовив матеріал, який доповнював відомості про голодомори. Наші школярі дізналися, що від цих трьох голодоморів за даними підрахунками загинуло близько 5-12 млн. осіб.
         На кінець цих заходів всі ми вшанували загиблих від голоду хвилиною мовчання.
     


    Пам’ятаємо,  Скорбимо, Вшановуємо.
Проект "Відкритий світ"

 19.11.2013
   Сьогодні на засіданні нашого клубу, один з членів клубу Назарій Мачужак, поділився досвідом  бізнес- плану виготовлення краватки.
         Його проектна робота стала переможецею серед творчих проектів на упрках трудового навчання. 
    Ось як Назарій ділився досвідом.

На уроках трудового навчання я працював над творчим проектом по виготовленні краватки.
Сьогодні великий асортимент краваток, які випускає легка промисловість. Існують краватки до ділового костюма, до жіночого ансамблю, до одягу вільного стилю, для театрального і сценічного образу . І, як свідчать маркетингові дослідження, найбільшим попитом користуються оригінальні, виготовлені в одному екземплярі моделі краваток. Це дозволяє стверджувати, що сьогодні краватки є надзвичайно популярними. Кожен мріє, щоб його краватка була неповторною, відрізнялася від інших.
Під час роботи над проектом я проводив економічні та маркетингові дослідження.
Економічне дослідження
Метою економічного дослідження є розрахунок собівартості виробу. Структура собівартості:
1.    Витрати сировини:
             матеріали (таблиця 3);
             електроенергія.
2.                   Оплата праці.
3.                   Податок на заробітну працю.
4.                   Амортизація виробничих фондів.
Вартість матеріалів

Матеріали
Ціна одиниці вимірювання, грн.
Витрата матеріалу, м
Вартість витрат, грн.
Тканина «креп-сатин» темно-фіолетового  кольору
 (ширина – 1,5 м)
14,00
0,500
7,00
Тканина «креп-сатин»  білого кольору (ширина – 1,5 м)
14,00
0,100
1,40
Флізелін (ширина – 1м)
2,00
0,100
0,20
Шовкові нитки
2,50
1
2,50
Швейні нитки
1,50
1
1,50
Клеєва стрічка
0,5
0,500
0,25
Бісер
40
0, 01
4,00
Усього
16,85

Отже, вартість матеріалів становить: Вm=16,85 грн.
Маркетингове дослідження
Маркетингова програма
План
1.        Вивчення ринку.
2.   Виявлення потенційного попиту.
3.        Інформування покупця, стимулювання попиту.
Виконання маркетингової програми
1. Вивчення ринку:
а)         аналіз асортименту аналогічної продукції у магазинах, на ринках;
б)         вивчення цін на вироби-аналоги;
в)         аналіз зібраної інформації та підбиття підсумків.
Дана продукція реалізується у подарункових, промислових магазинах та на промислових ринках. її ціна залежить від виду використаних матеріалів, якості і обсягу роботи, виду оздоблення (ручна чи машинна робота). У результаті проведених досліджень виявлено, що ціна на дану продукцію коливається в межах 30-130 гривень. Аналогічний виріб може мати ціну від 70 до 100 гривень. Але потрібно враховувати, що ексклюзивна ручна робота коштує значно більше.
2. Виявлення потенційного попиту.
Потенційних покупців умовно можна розділити на дві групи: перша - ті, хто купляє дану продукцію для задоволення художньо-естетичних смаків та потреб; друга - ті, хто виявляє попит на ці вироби і подарункові товари в період календарних свят та особистих урочистих подій. Дослідження дозволяє припустити, що нашу краватку купуватимуть люди, які цінують вироби ручної роботи, або ж - її можуть придбати як подарунок.
3.    Інформування покупця та стимулювання попиту:
а) створення каталогу виробів ручної роботи (фотографії з описом
виробів);
б)         організація виставки-розпродажу цієї продукції;
в)         проведення святкових виставок робіт;
г) публічні захисти учнівських проектів, пов'язаних зі створенням
виробів декоративно-ужиткового спрямування.


Краватка була і залишається важливим елементом як чоловічого, так і жіночого одягу. На нашу думку, незважаючи на те що історія виробу сягає XVII ст., у нього є майбутнє. Змінюється лише мода, яка впливає на дизайн, форму, колір, матеріали, орнамент краватки.
Учень 9 класу Мачужак Назарій

Немає коментарів:

Дописати коментар